Word vriend van Orientalis

Je denkt erover om Museumpark Orientalis financieel te ondersteunen? Wat fijn! Met jouw hulp kunnen wij blijven bestaan. Want wist je dat wij geen subsidie krijgen en dus volledig afhankelijk zijn van donaties?

Je kunt lid worden van Vereniging Vrienden van Orientalis om ons te ondersteunen, maar ook kun je rechtstreeks aan ons museumpark doneren via ABN-AMRO bank NL20ABNA062.87.28.689 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis (IBAN :NL20ABNA0628728689 BIC: ABNANL2A).

Als lid van Vereniging Vrienden Orientalis profiteer je van de volgende voordelen:

  • Gratis toegang tot het museumpark.
  • Uitnodiging voor Vriendenactiviteiten, die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Tegen een kleine vergoeding kunnen zij deelnemen.
  • Uitnodiging voor de jaarvergadering in april.
  • Nieuwsbrieven van het museum en van de begraafplaats Heilig Landstichting.

Je bent al Vriend van Orientalis vanaf € 25,00 per jaar! Aanmelden doe je via vriendorientalis@gmail.com.

Er zijn drie soorten lidmaatschap:

  • Brons – Individueel lidmaatschap € 25,00 per jaar.
  • Zilver – Gezinslidmaatschap met twee kinderen tot 13 jaar € 48,00 per jaar.
  • Goud – Extra ondersteuning en gezin met max. vier kinderen tot 13 jaar € 100,00 per jaar.  

ANBI gegevens

Gegevens van de vereniging:

Fiscaal nummer: 8028.80.472

Kamer van Koophandel nummer: 40146854

E-mailadres: vriendorientalis@gmail.com

Statuten vastgesteld door notaris Mr.  F.J.G.G. Prick op 23 september 1998

(De naam van het museum is inmiddels twee keer gewijzigd. De naam is op dit moment ‘Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting’. De vereniging van vrienden heeft nog de originele naam bij de Kamer van Koophandel en in de officiële statuten )

Doelstelling vereniging: Artikel 3 van de statuten luidt:

1 De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan het Bijbels Openluchtmuseum , hierna ‘het museum’.

2 De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen van steun aan het museum in de ruimste zin, alsmede door het stimuleren van activiteiten, ten gunste van het museum.Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 

De Vereniging van Vrienden Orientalis ondersteunt het museum door:

  • Het verbreden van de bekendheid en de doelstelling van het museum. Er wordt heel actief genetwerkt. Vele contacten zijn gelegd met religieuze organisaties en instellingen.
  • Informatieve bijeenkomsten en lezingen te organiseren voor leden en niet-leden. Geprobeerd wordt om de dialoog tussen de drie monotheïstische religies te bevorderen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een opener en inclusieve samenleving.
  • Specifieke projecten financieel te steunen. Dit kan betrekking hebben op tentoonstellingen (Het Nobelpad van de Vrede ), vervoer (golfkarren) , aanleg van de Joodse Stilte tuin of aanschaf van materialen (verlichting, beamer).

Bestuur samenstelling

Drs C.A.M Hanselaar – van Loevezijn, voorzitter

Drs. R van Rietschoten, penningmeester

Terugblik over het jaar 2017

Het bestuur vergaderde in dit jaar 7 maal reglementair. De directeur van het museum Mevr. E. van de Ven was voor een half uur aanwezig om ons voor te lichten over het wel en wee van het museum. Bekijk hier de jaarrekening en begroting: Begroting 2017.

Eind 2017 bedroeg het aantal leden 139. Een gestage teruggang t.o.v. 2016 (155).

De jaarvergadering vond plaats op 22 april.

Financiën: Toren van Babel, Common Ground (een educatief project met AZC kinderen) en een eindejaarsborrel met miniconcert werden financieel ondersteund.

Activiteiten : We organiseerden 2 lezingen. Dick Akerboom gaf een lezing met als onderwerp “300 jaar Reformatie : Katholieken, Joden, Moslims, hoe dacht Martin Luther daarover?” en Evert van der Zweerde een “Een  wereld ? Een filosoof over de wereldgodsdiensten en de dialoog”.

Commissie Toekomst Vereniging Vrienden: Medio mei is hiervoor een commissie geïnstalleerd. Ze hebben een onderzoek gedaan onder alle leden hoe zij hun toekomst zien. Ook het museum is gevraagd naar hun toekomstplannen en de plaats van de Vereniging hierin. In 2017 konden we nog geen advies van de commissie ontvangen.

*Terugblik over het jaar 2018 volgt binnenkort.

Drs C.A.M Hanselaar – van Loevezijn, voorzitter

W.J.J Spaan, vicevoorzitter

Drs. R van Rietschoten, penningmeester

De Vereniging van Vrienden van Orientalis heeft ANBI-status. Lees hier meer over de ANBI-status. 

TENTOONSTELLINGEN
AGENDA
TICKETS