Vriend2018-12-03T13:34:54+00:00

Word vriend

van museumpark Orientalis

Ondersteun Museumpark Orientalis

Je denkt er over na Museumpark Orientalis financieel te ondersteunen. Wat fijn! Met jouw hulp kunnen wij blijven bestaan. Want wist je dat wij geen subsidie krijgen en dus volledig afhankelijk zijn van donaties?

Als lid van Vereniging Vrienden profiteer je  van de volgende voordelen:

 • Gratis toegang tot het museumpark
 • Uitnodiging voor Vriendenactiviteiten, die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Tegen een kleine vergoeding kunnen zij deelnemen.
 • Uitnodiging voor de jaarvergadering in april
 • Nieuwsbrieven van het museum en van de begraafplaats Heilig Landstichting

Je bent al Vriend van Orientalis vanaf € 25,- per jaar! Aanmelden via vriendorientalis@gmail.com

Er zijn drie soorten lidmaatschap:

 • Brons – individueel lidmaatschap € 25,- per jaar
 • Zilver – Gezinslidmaatschap met twee kinderen tot 13 jaar € 48.- per jaar
 • Goud – Extra ondersteuning en gezin met max. vier kinderen tot 13 jaar € 100.- per jaar                            

ANBI-status

Museumpark Orientalis is sinds jaren aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. De Belastingdienst gebruikt deze term voor stichtingen die werken ten behoeve van de samenleving en dus niet ten behoeve van een beperkte groep/individu. Schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling bieden fiscale voordelen:

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Er zijn verschillende varianten met verschillende fiscale voordelen:

 • Incidentele schenking: Je doet een eenmalige schenking aan Orientalis
 • Periodieke schenking: Je verbindt je voor meerdere jaren aan Orientalis
 • Lijfrente met lening: Je doet een eenmalige schenking in de vorm van een lening
 • Erfstellingen/legaten: Je wilt schenken uit uw nalatenschap

Lees hier meer over ANBI.