Founder

Wilt u meer betekenen voor Museumpark Orientalis? Wellicht is het Foundership iets voor u. Founders zijn essentiële stakeholders voor het museumpark, waar de directie tenminste één maal per jaar verantwoording aan aflegt. Er wordt aan Founders tijdens het zgn. Founders Forum om advies over de te volgen koers gevraagd. De museumpark-directie moedigt Founders nadrukkelijk aan mee te denken en de denkkracht te leveren om implementatie van onze toekomstplannen doelmatig en succesvol te laten verlopen.

Om te bedanken voor de steun, ontvangen Founders een zogeheten Founders-pas. Daarmee krijgen zij het jaar rond gratis toegang tot het museumpark voor henzelf en hun vrienden, familie of collega’s. We werken we aan een gepast gedenkteken op het museumpark, waar u indien gewenst onderdeel van kunt uitmaken. Vanzelfsprekend zijn Founders van harte welkom op openingen en ontvangen zij uitnodigingen voor andere speciale bijeenkomsten.

U bent als Founder misschien geen aandeelhouder, maar wij beschouwen u wel nagenoeg als zodanig. Samen met de directie van Museumpark Orientalis maken de Founders het museumpark toekomstbestendig. Met een periodieke bijdrage vanaf €500 per jaar bent u Founder van Museumpark Orientalis, voor een periode van tenminste vijf jaar.

Hieronder leest u meer over periodiek schenken met fiscaal voordeel.

Founder worden

Om Founder te worden, volgt u de volgende stappen. Hier helpen we u uiteraard graag bij.

 1. Download het Formulier periodieke schenking (pdf)
 2. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren: één voor u en één voor Museumpark Orientalis.
 3. Vul de overeenkomsten in, print en onderteken ze.
 4. U kunt kiezen of u uw gift automatisch door het museumpark wil laten incasseren, of deze liever zelf overmaakt.
 5. Wilt u dat uw gift automatisch wordt afgeschreven? Print dan deze betaalvolmacht uit, vul ze in en onderteken ze.
 6. Wilt u liever uw gift zelf overmaken? Dan hoeft u de betalingsvolmacht niet in te vullen. In plaats daarvan kunt u uw jaarlijkse gift overmaken naar bankrekening NL49.INGB.0009.3610.93 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactienummer erbij.
 7. Stuur beide overeenkomsten, en indien van toepassing de betalingsvolmacht, naar:
  Stichting Museumpark Orientalis, t.a.v. afd. fondsenwerving
  Profetenlaan 2
  6564 BL Heilig Landstichting
  of mail het document naar info@museumparkorientalis.nl (met als onderwerpregel ‘Periodieke Schenking’)
 8. Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, ontvangt u één exemplaar retour. Hiermee is de periodieke schenking formeel vastgelegd en is het museumpark de komende jaren verzekerd van uw bijdragen.

Praktische zaken

Kosten en minimumbedrag
Aan het in orde maken van het schenkingsformulier zijn géén kosten verbonden. Als u er zelf niet goed uitkomt, helpen wij u hier vanzelfsprekend graag bij mee.

Looptijd
Bij een periodieke schenking geldt een looptijd van minimaal vijf jaar. Wij adviseren om in het formulier te kiezen voor de optie ´voor onbepaalde tijd´. U kunt dan na vijf jaar nog steeds gewoon stoppen met schenken, maar besluit u om langer door te gaan dan hoeft u niet opnieuw een overeenkomst af te sluiten. Wilt u na vijf jaar het bedrag verhogen of verlagen, dan is wel een nieuw formulier nodig. Wij helpen u daar graag bij

Overboeking
Kiest u ervoor uw schenkingen zelf over te maken, gebruik dan IBAN NL49.INGB.0009.3610.93 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactienummer erbij.

Belastingaangifte
Vermeld in uw belastingaangifte bij uw periodieke schenking het RSIN-nummer van Stichting Museumpark Orientalis: 881085570. Ook hebt u onze ANBI-verklaring nodig. Omdat Museumpark Orientalis een ANBI-keurmerk heeft, komt uw schenking volledig ten goede aan behoud en toekomst van het museumpark.

Persoonlijk contact

Heeft u andere vragen, of zou u advies willen bij het invullen van het aanmeldformulier? Neem dan contact op met Felicia Piek (afdeling fondsenwerving) via 024 – 382 3110 of info@museumparkorientalis.nl. Zij staat u graag te woord.