Lespakket: Reizen door de wereld van jodendom, christendom en islam

Met deze ontdekkingstocht maken de leerlingen op creatieve wijze kennis met de culturen waarin jodendom, christendom en islam zijn ontstaan. Ze gaan op reis door het Midden-Oosten en maken onderweg vakantiefoto’s. Dit worden geen willekeurige vakantiefoto’s. De foto’s moeten het antwoord op de vragen laten zien. Om het antwoord vorm te geven mogen de leerlingen de gebouwen en het landschap in het museum gebruiken en uiteraard zijn ze zelf ook “model”. Het lespakket is een waardevolle toevoeging aan lessen in het kader van maatschappijleer, levensbeschouwing, geschiedenis en burgerschapsvorming.

Vraag ook naar de mogelijkheden voor een rondleiding en extra activiteiten.

Meer informatie of gelijk boeken? Neem contact op met onze reserveringsafdeling via reservering@museumparkorientalis.nl of 024 382 3110.

Lespakket: Ontdek de kleurrijke wereld van jodendom, christendom en islam

Met dit lespakket gaan de leerlingen op reis door het Midden-Oosten van lang geleden. Hierbij maken ze kennis met het jodendom, het christendom en de islam. De drie religies die hun wortels in het Midden-Oosten hebben liggen en in de moderne wereld nog steeds hun sporen achterlaten. Een bezoek aan het museumpark is een mogelijkheid om de kennis over deze religies te vergroten en hiervoor meer begrip te creëren. Het lespakket is een waardevolle toevoeging aan lessen in het kader van maatschappijleer, levensbeschouwing, geschiedenis en burgerschapsvorming.

Vraag ook naar de mogelijkheden voor een rondleiding en extra activiteiten.

Meer informatie of gelijk boeken? Neem contact op met onze reserveringsafdeling via reservering@museumparkorientalis.nl of 024 382 3110.

Lespakket: Samenleven doe je niet alleen…

Cultuur en religie van jodendom, christendom en islam zijn in betekenis, ontstaan en geschiedenis nauw met elkaar verbonden. De drie religies die uitgaan van één god, zijn na elkaar en als reactie op elkaar ontstaan. Ze zijn verwant, maar ook duidelijk verschillend. Hoewel joden, christenen en moslims een gemeenschappelijke religieuze geschiedenis kennen, in dezelfde god geloven en vreedzaamheid prediken, raken die groepen nog steeds in conflict. Het is belangrijk te ontdekken dat de ene godsdienst niet beter is dan de andere.

Multicultureel Nederland

In Nederland wonen mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden. Deze mensen of hun (groot)ouders zijn hier gekomen als migrant, vluchteling of anderszins. Het kost tijd om elkaars religieuze en culturele overtuigingen en gewoontes te leren kennen en accepteren. Dat we hierbij nog een lange weg te gaan hebben laten ontwikkelingen en incidenten in het nieuws regelmatig zien. Negatieve beeldvorming en vooroordelen ontstaan vaak doordat men de ander niet kent en daardoor niet begrijpt.

Met het lesprogramma ‘Samenleven doe je niet alleen’ vergaren jongeren meer kennis over de religieuze en culturele diversiteit binnen onze samenleving en worden zij zich bewust van hun eigen vooroordelen over en tolerantie jegens deze diverse samenleving.

Doelgroep:
Leerlingen 4 t/m 6 havo/vwo en 1 t/m 2 mbo.

Aansluiting bij vakken:
Maatschappijleer 1 en 2, levensbeschouwing, geschiedenis.

Aansluiting bij burgerschapsvorming:
De sociaal-maatschappelijke dimensie: Gericht op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

-Acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid;
-Adequaat functioneren in de woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en op school.

Meer informatie of gelijk boeken? Neem contact op met onze reserveringsafdeling via reservering@museumparkorientalis.nl of 024 382 3110.