Educatiepakket: Reizen door de wereld van jodendom, christendom en islam 

De leerlingen gaan op reis door het Midden-Oosten en maken op creatieve wijze kennis met de culturen waarin het jodendom, christendom en de islam zijn ontstaan. Tijdens hun reis maken ze onderweg vakantiefoto’s. Dit worden geen willekeurige vakantiefoto’s. De foto’s moeten het antwoord laten zien op de vragen die de leerlingen aan het begin van de ontdekkingstocht mee hebben gekregen.

Om het antwoord vorm te geven, mogen de leerlingen de gebouwen en het landschap in het museum gebruiken en uiteraard zijn ze ook zelf model.

Het lespakket sluit aan bij de vakken wereldoriëntatie, levensbeschouwing en geschiedenis. Het educatiepakket is bij uw boeking vooraf gratis op aanvraag te verkrijgen.

Praktische info

  • Geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leeftijd: 10 tot 14 jaar
  • Duur van het programma is ca. 2 uur

Komen jullie met school Museumpark Orientalis ontdekken? Neem contact op met onze reserveringsafdeling via reservering@museumparkorientalis.nl of 024 382 3110.

Educatiepakket: Ontdek de wereld van jodendom, christendom en islam 

De leerlingen gaan dieper in op de kennis over het jodendom, christendom en de islam. In één dag(deel) bezoeken zij een synagoge, een vroegchristelijk kerkhuis en een moskee. De drie religies worden tijdens dit programma in een cultuur-historische context geplaatst. De leerlingen krijgen zo ook een indruk van het dagelijks leven ten tijde van het ontstaan van de drie religies.

Dit educatieve programma sluit aan bij de vakken wereldoriëntatie, maatschappijleer, levensbeschouwing, geschiedenis en burgerschapsvorming. Het educatiepakket is bij uw boeking vooraf gratis op aanvraag te verkrijgen.

Praktische info

  • Geschikt voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Leeftijd: 12 tot 14 jaar
  • Duur van het programma is ca. 2 uur

Komen jullie met school Museumpark Orientalis ontdekken? Neem contact op met onze reserveringsafdeling via reservering@museumparkorientalis.nl of 024 382 3110.

Educatiepakket: Samenleven doe je niet alleen

Met het lesprogramma ‘Samenleven doe je niet alleen’ vergaren jongeren meer kennis over de religieuze en culturele diversiteit binnen onze samenleving en worden zij zich bewust van hun eigen vooroordelen over en tolerantie jegens deze diverse samenleving.

Dit educatieve educatiepakket sluit aan bij de vakken maatschappijleer 1 en 2, levensbeschouwing, geschiedenis en burgerschapsvorming. Het educatiepakket is bij uw boeking vooraf gratis op aanvraag te verkrijgen.

Praktische info

  • Geschikt voor het voorgezet onderwijs. 4 tot en met 6 havo/vwo, 1 en 2 mbo
  • Duur van het programma is ca. 2 uur.

Komen jullie met school Museumpark Orientalis ontdekken? Neem contact op met onze reserveringsafdeling via reservering@museumparkorientalis.nl of 024 382 3110.

TENTOONSTELLINGEN
AGENDA