Periodiek schenken

Met een periodieke schenking legt u vast dat u minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag geeft. Omdat Museumpark Orientalis de ANBI status heeft, worden uw jaarlijkse schenkingen tot 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het belastingvoordeel kunt u méér doen voor het museumpark, zonder dat het u meer kost.

Meer geven voor hetzelfde bedrag

Stel dat u bereid bent € 100 per jaar uit te geven om samen met het museumpark het erfgoed in stand te houden, en dat u jaarlijks 37,07% inkomstenbelasting betaalt.

U legt vast dat u periodiek € 159 per jaar schenkt. Die schenking kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen; u betaalt daarover géén 37,07% inkomstenbelasting.

Dat scheelt u dus 37,07% van € 159 = € 59. Dit bedrag krijgt u terug van de belasting.

Zo kost uw schenking ú dus uiteindelijk € 100, terwijl er € 159 naar het museumpark gaat!

Hoe dit voor uw situatie exact uitwerkt, kunt u het beste bespreken met uw belastingadviseur.

Hoe verzorgt u een periodieke schenking?

Voor een schenking aan Museumpark Orientalis volgt u de volgende stappen, waar we u uiteraard ook graag bij helpen:

 1. Download hier het formulier periodieke schenking (pdf)
 2. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons.
 3. Vul de overeenkomsten in, print en onderteken ze.
 4. U kunt dan nu kiezen of u uw gift door het museumpark wil laten incasseren, of deze liever zelf overmaakt.
 5. Wilt u dat uw gift automatisch wordt afgeschreven? Print dan deze betaalvolmacht uit, vul ze in en onderteken ze.
 6. Wilt u liever uw gift zelf overmaken? Dan hoeft u de betalingsvolmacht niet in te vullen. In plaats daarvan kunt u uw jaarlijkse gift overmaken naar bankrekening NL49 INGB 0009 3610 93 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactienummer erbij.
 7. Stuur beide overeenkomsten- en indien van toepassing de betalingsvolmacht – naar:
  Stichting Museumpark Orientalis, t.a.v. afd. fondsenwerving
  Profetenlaan 2
  6564 BL Heilig Landstichting
  of naar
  info@museumparkorientalis.nl onder vermelding van “Periodieke Schenking” 
 8. Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u één exemplaar terug. Hiermee is de periodieke schenking formeel vastgelegd en is het museumpark de komende jaren verzekerd van uw steun.

Persoonlijk contact

Heeft u geen printer, wilt u hulp bij het invullen of hebt u andere vragen? Bel dan Esmée van onze afdeling fondsenwerving via 024 382 3110 of neem via info@museumparkorientalis.nl contact met ons op. We helpen u graag.

Praktische zaken

Kosten en minimumbedrag

Aan het in orde maken van het schenkingsformulier zijn géén kosten verbonden. Wel vragen wij u vriendelijk om, vanwege de administratieve lasten, een minimumbedrag aan te houden van 60 euro per jaar.

Vriendschap inbegrepen

Bij het jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking is Vriendschap van het museumpark inbegrepen. U blijft (of wordt) dus Vriend van Museumpark Orientalis. Afhankelijk van de hoogte van uw gift, kunt u ook Founder worden.

Looptijd

Bij een periodieke schenking geldt een looptijd van minimaal 5 jaar. Wij adviseren om in het formulier te kiezen voor de optie ´voor onbepaalde tijd´. U kunt dan na 5 jaar nog steeds gewoon stoppen met schenken, maar besluit u om langer door te gaan dan hoeft u geen nieuwe overeenkomst af te sluiten. Wilt u na 5 jaar het bedrag verhogen of verlagen, dan is een nieuw formulier nodig. Wij helpen daar graag bij.

Overboeking

Kiest u ervoor uw schenkingen zelf over te maken, gebruik dan bankrekening NL49 INGB 0009 3610 93 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactienummer erbij.

Belastingaangifte

Vermeld in uw belastingaangifte bij uw periodieke schenking het RSIN-nummer van Stichting Museumpark Orientalis: 881085570.

Ook hebt u onze ANBI-verklaring nodig. Omdat Museumpark Orientalis een algemeen nut beogende instelling is, komt uw schenking volledig ten goede aan behoud en toekomst van het museumpark.