Word vriend van Orientalis

Je denkt erover om Museumpark Orientalis financieel te ondersteunen? Wat fijn! Met jouw hulp kunnen wij blijven bestaan. Want wist je dat wij geen subsidie krijgen en dus volledig afhankelijk zijn van donaties?

Je kunt lid worden van Vereniging Vrienden van Orientalis om ons te ondersteunen, maar ook kun je rechtstreeks aan ons museum doneren via ABN-AMRO bank NL20ABNA062.87.28.689 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis (IBAN :NL20ABNA0628728689 BIC: ABNANL2A).

Bankrekeningnummer Vereniging van Vrienden: NL14INGB0007948433 t.n.v. Vereniging van Vrienden vh Bijbels Openluchtmuseum.

Als lid van Vereniging Vrienden Orientalis profiteer je van de volgende voordelen:

  • Gratis toegang tot het museumpark.
  • Uitnodiging voor Vriendenactiviteiten, die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Tegen een kleine vergoeding kunnen zij deelnemen.
  • Uitnodiging voor de jaarvergadering in april.
  • Nieuwsbrieven van het museum en van de begraafplaats Heilig Landstichting.

Je bent al Vriend van Orientalis vanaf € 25,00 per jaar! Aanmelden doe je via vriendorientalis@gmail.com.

Er zijn drie soorten lidmaatschap:

  • Brons – Individueel lidmaatschap € 25,00 per jaar.
  • Zilver – Gezinslidmaatschap met twee kinderen tot 13 jaar € 48,00 per jaar.
  • Goud – Extra ondersteuning en gezin met max. vier kinderen tot 13 jaar € 100,00 per jaar.  

ANBI gegevens

Gegevens van de vereniging:

Fiscaal nummer: 8028.80.472
Kamer van Koophandel nummer: 40146854
E-mailadres: vriendorientalis@gmail.com

Statuten vastgesteld door notaris Mr.  F.J.G.G. Prick op 23 september 1998

(De naam van het museum is inmiddels twee keer gewijzigd. De naam is op dit moment ‘Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting’. De vereniging van vrienden heeft nog de originele naam bij de Kamer van Koophandel en in de officiële statuten).

Doelstelling vereniging: Artikel 3 van de statuten luidt:

1 De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan het Bijbels Openluchtmuseum , hierna ‘het museum’.

2 De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen van steun aan het museum in de ruimste zin, alsmede door het stimuleren van activiteiten, ten gunste van het museum.Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 

De Vereniging van Vrienden Orientalis ondersteunt het museum door:

  • Het verbreden van de bekendheid en de doelstelling van het museum. Er wordt heel actief genetwerkt. Vele contacten zijn gelegd met religieuze organisaties en instellingen.
  • Informatieve bijeenkomsten en lezingen te organiseren voor leden en niet-leden. Geprobeerd wordt om de dialoog tussen de drie monotheïstische religies te bevorderen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een opener en inclusieve samenleving.
  • Specifieke projecten financieel te steunen. Dit kan betrekking hebben op tentoonstellingen (het Nobelpad van de Vrede ), vervoer (golfkarren), aanleg van de Joodse Stilte tuin of aanschaf van materialen (verlichting, beamer).

Bestuur samenstelling

Drs C.A.M Hanselaar – van Loevezijn, voorzitter

Drs. R van Rietschoten, penningmeester

Terugblik over het jaar 2019

Op 18 mei 2019 heeft de vereniging haar jaarvergadering gehouden.
Namens het bestuur van het museumpark was de directeur, Erna van de Ven aanwezig. Zij heeft de aanwezigen geïnformeerd over de plannen in wording van het museum en over het proces om een nieuwe directeur voor het museum aan te stellen.

De Vereniging van Vrienden heeft in 2019  een bedrag van € 4.135,– aan giften ontvangen .
Aan contributie is een bedrag van € .5.220,- ontvangen.

Het bestuur van de Vrienden heeft in 2019 besloten om een bedrag van  €3.000,– aan het museum te schenken om een museumbezoek door zorginstellingen mogelijk te maken.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om een donatie van €3.250,- aan het museum te schenken voor de grote kerststal tentoonstelling. Bekijk hier de jaarcijfers over 2019.

De leden en het bestuur  van de Vrienden zijn voor de opening van verschillende tentoonstellingen en evenementen uitgenodigd en aanwezig geweest.
Uit het bestuur van de Vrienden hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen aan een  projectgroep die meedenkt over de toekomst van Museumpark Orientalis.

Helaas heeft de secretaris van het bestuur van de Vrienden zijn functie beschikbaar gesteld per 1 november jl. De vacature staat nog open.

Op 31-12-2019 was er een saldo van € 5.778,40 beschikbaar. Zie verder: Het financiële jaarverslag.

Het aantal betalende leden per 31 december 2019 bedraagt 107.

drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn, voorzitter

drs. R. van Rietschoten, penningmeester

De Vereniging van Vrienden van Orientalis heeft ANBI-status. Lees hier meer over de ANBI-status. 

TENTOONSTELLINGEN
AGENDA
TICKETS