Samenleven doe je niet alleen...

Cultuur en religie van jodendom, christendom en islam zijn in betekenis, ontstaan en geschiedenis nauw met elkaar verbonden. De drie religies die uitgaan van één god, zijn na elkaar en als reactie op elkaar ontstaan. Ze zijn verwant, maar ook duidelijk verschillend. Hoewel joden, christenen en moslims een gemeenschappelijke religieuze geschiedenis kennen, in dezelfde god geloven en vreedzaamheid prediken, raken die groepen nog steeds in conflict. Het is belangrijk te ontdekken dat de ene godsdienst niet beter is dan de andere.

In Nederland wonen mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden. Deze mensen of hun (groot)ouders zijn hier gekomen als migrant, vluchteling of anderszins. Het kost tijd om elkaars religieuze en culturele overtuigingen en gewoontes te leren kennen en accepteren. Dat we hierbij nog een lange weg hebben te gaan laten ontwikkelingen en incidenten in het nieuws regelmatig zien. Negatieve beeldvorming en vooroordelen ontstaan vaak doordat men de ander niet kent en daardoor niet begrijpt.

Met het lesprogramma 'Samenleven doe je niet alleen' vergaren jongeren meer kennis over de religieuze en culturele diversiteit binnen onze samenleving en worden zij zich bewust van hun eigen vooroordelen over en tolerantie jegens deze diverse samenleving.

 

Doelen:
- Vergroten kennis van de drie grote wereldreligies, te weten  jodendom, christendom en islam;
- Bewustwording van het begrip 'identiteit' en hun 'eigen 'identiteit' als het gaat om 'geloven'.
- Bewustwording van eigen vooroordelen en mate van tolerantie jegens mensen met een andere culturele - en of religieuze achtergrond;
- Vergroten van begrip en tolerantie jegens mensen met een andere culturele - en of religieuze achtergrond;
- Zelfstandige meningsvorming op basis van opgedane ervaringen.

Aansluiting bij kerndoelen:
Scholen zijn vanuit de overheid verplicht om ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Ook binnen de Provincie Gelderland vormt het thema 'Burgerschapsvorming' een belangrijk speerpunt.

Vanuit deze opdracht van de overheid zijn de wenselijke opbrengsten vastgelegd in de kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de taak  tot burgerschapsvorming van het MBO.

  • Leeftijd: vanaf 15 jaar
  • Doelgroep: Leerlingen 4 t/m 6 havo/vwo, 1 t/m 2 mbo.
  • Duur: ca. 2 uur
  • Aansluiting bij vakken: Maatschappijleer 1 en 2, levensbeschouwing, geschiedenis.
  • Kosten: als zelfstandig lespakket 5,- p.pof  met begeleiding museumdocent 55,- per 25 leerlingen (excl. entree 5,- p.p.)

Ingaan op de actualiteiten en vraagstukken van vandaag? Boek dan nu 'Samen leven doe je niet alleen': reservering@museumparkorientalis.nl of bel 024-3823110.

 

 

 

Beleef het museum

 

Welkom in Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting! De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. In onze drie themadorpen – het Joodse dorp, het Arabische dorp en de Romeinse straat – kunt u op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven.

 

 

 

 

@MpOrientalis
LIVE een leeuwendans meemaken? Kom vanmiddag of morgen 18 oktober naar @MpOrientalis! Meer over #herfstvakantiehttps://t.co/APSwwlZoht
NU in Orientalis: Nijmeegse Basisschool volop aan de gang. 🏛Ochtendprogramma groep 1 t/m 8 #cultuureducatie https://t.co/tncyP0ZPTW
https://t.co/2ZemWOzpKm Yoga, Tai Chi, leeuwendans, theeceremonie in de #herfstvakantie #TempelFestival #eropuithttps://t.co/cbobu8p377

 

Internationale Expositie uit Taiwan

Neem een kijkje in de Expositie Tempelfestival

(met dank aan Omroep Berg en Dal)

 

Lees hier onze HERFSTVAKANTIE nieuwtjes

 

VERWACHT

Kerstprogramma Feest van Licht
 

  Nederlands