Samenleven doe je niet alleen...

Cultuur en religie van jodendom, christendom en islam zijn in betekenis, ontstaan en geschiedenis nauw met elkaar verbonden. De drie religies die uitgaan van één god, zijn na elkaar en als reactie op elkaar ontstaan. Ze zijn verwant, maar ook duidelijk verschillend. Hoewel joden, christenen en moslims een gemeenschappelijke religieuze geschiedenis kennen, in dezelfde god geloven en vreedzaamheid prediken, raken die groepen nog steeds in conflict. Het is belangrijk te ontdekken dat de ene godsdienst niet beter is dan de andere.

In Nederland wonen mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden. Deze mensen of hun (groot)ouders zijn hier gekomen als migrant, vluchteling of anderszins. Het kost tijd om elkaars religieuze en culturele overtuigingen en gewoontes te leren kennen en accepteren. Dat we hierbij nog een lange weg hebben te gaan laten ontwikkelingen en incidenten in het nieuws regelmatig zien. Negatieve beeldvorming en vooroordelen ontstaan vaak doordat men de ander niet kent en daardoor niet begrijpt.

Met het lesprogramma 'Samenleven doe je niet alleen' vergaren jongeren meer kennis over de religieuze en culturele diversiteit binnen onze samenleving en worden zij zich bewust van hun eigen vooroordelen over en tolerantie jegens deze diverse samenleving.

 

Doelen:
- Vergroten kennis van de drie grote wereldreligies, te weten  jodendom, christendom en islam;
- Bewustwording van het begrip 'identiteit' en hun 'eigen 'identiteit' als het gaat om 'geloven'.
- Bewustwording van eigen vooroordelen en mate van tolerantie jegens mensen met een andere culturele - en of religieuze achtergrond;
- Vergroten van begrip en tolerantie jegens mensen met een andere culturele - en of religieuze achtergrond;
- Zelfstandige meningsvorming op basis van opgedane ervaringen.

Aansluiting bij kerndoelen:
Scholen zijn vanuit de overheid verplicht om ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Ook binnen de Provincie Gelderland vormt het thema 'Burgerschapsvorming' een belangrijk speerpunt.

Vanuit deze opdracht van de overheid zijn de wenselijke opbrengsten vastgelegd in de kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de taak  tot burgerschapsvorming van het MBO.

  • Leeftijd: vanaf 15 jaar
  • Doelgroep: Leerlingen 4 t/m 6 havo/vwo, 1 t/m 2 mbo.
  • Duur: ca. 2 uur
  • Aansluiting bij vakken: Maatschappijleer 1 en 2, levensbeschouwing, geschiedenis.
  • Kosten: als zelfstandig lespakket 5,- p.pof  met begeleiding museumdocent 55,- per 25 leerlingen (excl. entree 5,- p.p.)

Ingaan op de actualiteiten en vraagstukken van vandaag? Boek dan nu 'Samen leven doe je niet alleen': reservering@museumparkorientalis.nl of bel 024-3823110.

 

 

 

Beleef het museum

 

Welkom in Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting! De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. In onze drie themadorpen – het Joodse dorp, het Arabische dorp en de Romeinse straat – kunt u op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven.

 

 

 

 

@MpOrientalis
Feest van Licht is geopend! Levende #kinderkerststal trok véél publiek. We zijn elke dag geopend! #kerstvakantiehttps://t.co/FBkuBCC2eU
#Uitjes aanbevolen door @OmroepGLD https://t.co/mzX8WZBo40 👫👭👬👭👫 #Opening vanmiddag. Kinderen verkleed als herder… https://t.co/p1c1NGhJpH
RT @FrankTimp: Vier het Feest van Licht Vier samen kerst in een decor van 2000 jaar geleden! Volg de verlichte route die je voert langs dor…
Zaterdag 16 december om 14.00 uur officiële #Opening met #ThomasVerbogt en het #NonKozakkenkoor. 👬👫👭Kinderen zijn… https://t.co/Nzts9EE9wv
#Opening #FvL2017 16 december vanaf 14.00 uur! #Welkom https://t.co/TjzPvC9YlA

 

Online tickets via www.feestvanlicht.nl

  Nederlands