Disclaimer

DISCLAIMER VOOR WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.museumparkorientalis.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Museumpark Heilig Landstichting Orientalis. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.         

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een ander manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Museumpark Heilig Landstichting Orientalis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal en andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Museumpark Heilig Landstichting Orientalis.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Museumpark Heilig Landstichting Orientalis te mogen claimen of te veronderstellen.

Museumpark Heiliglandstichting Orientalis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak of juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Museumpark Heilig Landstichting Orientalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.museumparkorientalis .nl op deze pagina.

Beleef het museum

 

Welkom in Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting! De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. In onze drie themadorpen – het Joodse dorp, het Arabische dorp en de Romeinse straat – kunt u op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven.

 

 

 

 

@MpOrientalis
LIVE een leeuwendans meemaken? Kom vanmiddag of morgen 18 oktober naar @MpOrientalis! Meer over #herfstvakantiehttps://t.co/APSwwlZoht
NU in Orientalis: Nijmeegse Basisschool volop aan de gang. 🏛Ochtendprogramma groep 1 t/m 8 #cultuureducatie https://t.co/tncyP0ZPTW
https://t.co/2ZemWOzpKm Yoga, Tai Chi, leeuwendans, theeceremonie in de #herfstvakantie #TempelFestival #eropuithttps://t.co/cbobu8p377

 

Internationale Expositie uit Taiwan

Neem een kijkje in de Expositie Tempelfestival

(met dank aan Omroep Berg en Dal)

 

Lees hier onze HERFSTVAKANTIE nieuwtjes

 

VERWACHT

Kerstprogramma Feest van Licht
 

  Nederlands