Disclaimer

DISCLAIMER VOOR WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.museumparkorientalis.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Museumpark Heilig Landstichting Orientalis. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.         

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een ander manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Museumpark Heilig Landstichting Orientalis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal en andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Museumpark Heilig Landstichting Orientalis.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Museumpark Heilig Landstichting Orientalis te mogen claimen of te veronderstellen.

Museumpark Heiliglandstichting Orientalis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak of juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Museumpark Heilig Landstichting Orientalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.museumparkorientalis .nl op deze pagina.

Beleef het museum

 

Welkom in Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting! De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. In onze drie themadorpen – het Joodse dorp, het Arabische dorp en de Romeinse straat – kunt u op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven.

 

 

 

 

@MpOrientalis
Feest van Licht is geopend! Levende #kinderkerststal trok véél publiek. We zijn elke dag geopend! #kerstvakantiehttps://t.co/FBkuBCC2eU
#Uitjes aanbevolen door @OmroepGLD https://t.co/mzX8WZBo40 👫👭👬👭👫 #Opening vanmiddag. Kinderen verkleed als herder… https://t.co/p1c1NGhJpH
RT @FrankTimp: Vier het Feest van Licht Vier samen kerst in een decor van 2000 jaar geleden! Volg de verlichte route die je voert langs dor…
Zaterdag 16 december om 14.00 uur officiële #Opening met #ThomasVerbogt en het #NonKozakkenkoor. 👬👫👭Kinderen zijn… https://t.co/Nzts9EE9wv
#Opening #FvL2017 16 december vanaf 14.00 uur! #Welkom https://t.co/TjzPvC9YlA

 

Online tickets via www.feestvanlicht.nl

  Nederlands