Toekomstplan Orientalis

Eind april 2019 heeft de gemeenteraad van Berg en Dal het toekomstplan van Orientalis op de volgende punten goedgekeurd: de basis van het museum wordt op orde gebracht en er een zal een directeur/ bestuurder worden aangesteld die het totale plan uitwerkt en zorgt voor een sluitende exploitatie. In de afgelopen weken heeft het bestuur van het museum overleg met het bestuur van de Dorpsvereniging gevoerd om te overleggen hoe de bewoners van Heilig Landstichting betrokken gaan worden bij de vervolgstappen die nu gezet gaan worden.

Het museum heeft een aantal lastige jaren achter de rug, maar zit gelukkig weer in de lift. Bezoekersaantallen stegen van 38.000 naar 72.000 en er werden een aantal nieuwe elementen aan het park toegevoegd, zoals de Liburna, informatiecentrum Romeins Aquaduct, Romeinse speeltoestellen voor kinderen en het kunstwerk Toren van Babel. Met ondersteuning van onder andere de gemeente Berg en Dal werden een aantal objecten in het park opgeknapt maar tegelijkertijd is er nog steeds sprake van achterstallig onderhoud. Daarnaast is het huidig concept niet toereikend om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Nu de kaderstelling van de plannen is vastgesteld gaat Orientalis deze vertalen naar een – gefaseerd – uitvoeringsplan. Hierbij wil Orientalis de bewoners van Heilig Landstichting en andere stakeholders nadrukkelijk betrekken. Dit inhoudelijk proces zal vanaf september beginnen en wordt ondersteund door Leefbaarheidsalliantie. Dit is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is het begeleiden van vraagstukken die betrekking hebben om de leefomgeving van mensen. Zij vervullen de rol van verbinder en vertaler.

Wil je het toekomstplan digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar info@museumparkorientalis.nl, dan sturen wij het naar je op.

TENTOONSTELLINGEN
AGENDA