Ontdek de geschiedenis van het jodendom

Het jodendom is de oudste van de drie zogenoemde Abrahamitische religies, die ook het christendom en de islam omvatten. Deze drie religies worden zo genoemd omdat ze dezelfde stamvader kennen: Abraham. Het jodendom is tweeduizend tot duizend jaar voor het begin van onze jaartelling ontstaan en is een monotheïstische religie. Dat betekent dat je gelooft in één God als schepper van alles. Joden noemen deze God Jahweh, maar spreken zijn naam nooit uit. In ons alfabet schrijven we het als JHWH.

Over het jodendom

Uniek aan het jodendom is dat het zowel een religie als een volk of cultuur is. Het jodendom gelooft dat de ziel zuiver is bij de geboorte en dat mensen een vrije wil hebben. Er is geen geloofsleer waar iedereen het over eens is, maar wat hen bindt, zijn gedeelde geschiedenis, gedragsregels en tradities. Het heilige boek van de joden heet de Tenach en de verhalen hierin komen overeen met het Oude Testament van de christenen en de Koran van de moslims. De Tenach bevat verhalen over de geschiedenis van de joden en hoe God aanbeden moet worden.

Ontstaan en kenmerken

Het jodendom is ontstaan in Kanaän, een gebied waar tegenwoordig Israël, Palestina en Libanon liggen. De heiligste stad voor de joden is Jeruzalem. Hier stond de belangrijkste joodse tempel, die rond het jaar 70 n. Chr. door de Romeinen verwoest is. De westelijke muur ervan, de Klaagmuur, nog intact. De Klaagmuur is erg belangrijk voor joden en velen gaan nog steeds op pelgrimage naar deze plek. Hoewel het jodendom een oude religie is, blijft het voor veel mensen nog steeds een belangrijk deel van hun leven en identiteit.

Stromingen binnen het jodendom

Het traditionele jodendom kent veel stromingen, elk met hun eigen interpretatie en gebruiken. De stromingen komen voor van liberaal tot  zeer orthodox. Binnen orthodoxe stromingen wordt veel waarde gehecht aan de traditionele joodse wetten en gebruiken. Liberalen zijn moderner en minder streng in de leer. Het humanistisch jodendom benadrukt het belang van het individu en het creëren van een betere wereld.

In Museumpark Orientalis kun je zelf de wereld ontdekken van het jodendom. Kom bijvoorbeeld eens kijken in het joodse dorp Beth Juda en luister naar de muziek in de synagoge.