Ontdek de geschiedenis van de islam

De oorsprong van de islam

De islam is een abrahamitische religie. Het woord Islam komt van het Arabische woord ‘salam’, wat vrede betekent, en betekent ‘overgave aan God’. De islam is de één na grootste godsdienst ter wereld, na het christendom. Deze religie heeft veel invloed gehad op de geschiedenis en cultuur van de vele landen. Moslims zijn een belangrijke gemeenschap geweest voor de ontwikkeling van wetenschap, architectuur, literatuur en kunst. Volgers van de islam worden moslims genoemd. Ze geloven in Allah, dat is Arabisch voor God. De islam is ontstaan in Saudi-Arabië. Mekka en Medina zijn samen met Jeruzalem de belangrijkste steden voor deze religie.

Het heilige boek van de islam

Volgens de islamitische traditie kwam na Jezus (Isa) nog een profeet, genaamd Mohammed. Mohammed schreef tijdens de 7e eeuw n. Chr. via engel Gabriël (Djibriel) het heilige boek de Koran. De Koran wordt gezien als het letterlijke woord van God. Deze spreekt van het eeuwig geluk- of de hel. Een deel van de verhalen uit de Koran komt overeen met de verhalen uit de Tenach en de Bijbel (het Oude Testament), maar er zijn ook verschillen.

Verspreiding van de islam

Mohammed werd eerst niet geaccepteerd in Mekka en vluchtte daarom naar Medina, waarmee de islamitische jaartelling begint. Vanuit Medina is de verspreiding van de islam begonnen en Mekka werd een belangrijke pelgrimsplaats. Daar staat de Kaäba, die al vóór de verspreiding van de islam een belangrijke religieuze betekenis had. Dit is een heiligdom dat staat in de grote moskee in het bedevaartsoord in Mekka. Deze moskee staat ook wel bekend als ‘Huis van God’. Volgens de islam moet elke moslim vijf keer per dag richting de Kaäba bidden en een keer in zijn leven een pelgrimstocht maken naar Mekka, wat de hadj wordt genoemd.

Islamitsche feestdagen

Er zijn twee belangrijke islamitische feestdagen. Als eerst Eid-al-Fitr (vroeger bekend als het Suikerfeest). Dit is een feest dat wordt gevierd aan het einde van de Ramadan, de jaarlijkse vastenperiode voor moslims die een maand duurt. Vaak wordt dit gevierd met familiebijeenkomsten met daarbij allerlei zoetige hapjes. Een andere belangrijke feestdag is het Offerfeest. Hierbij wordt het offer dat Abraham bereid was te brengen aan God herdacht, door het offeren van een schaap of ram. Zij geven het vlees dan weg aan de armen.

Op Museumpark Orientalis komt de kleurrijke wereld van de islam tot leven. In het Omani dorp bezoek je een moskee, bewonder je traditionele kledendracht of lees je alles over de leefregels van de islam.