Ontdek de geschiedenis van het hindoeïsme

De betekenis van het hindoeïsme

Het hindoeïsme is een zeer oude religie die duizenden jaren geleden is ontstaan in de regio die nu India en Pakistan is. Het is op dit moment de religie met de op twee na meeste volgers. Het Hindoeïsme wordt ook wel ‘Sanatana Dharma’ genoemd, wat ongeveer ‘eeuwige/ tijdloze leer’ betekent. De volgers van het Hindoeïsme worden hindoes genoemd. De heilige taal van de hindoes is het Sanskriet.

Goden en goddelijke krachten

Er zijn veel verschillende stromingen binnen het hindoeïsme. Sommige hindoes geloven in één god (dat heet monotheïstisch), sommige in meerdere goden (dat heet polytheïstisch). De meeste hindoes geloven in één goddelijke kracht in het universum, genaamd Brahma. Andere goden worden gezien als gedaantes van deze goddelijke kracht. Net als de christenen kennen de hindoes een drie-eenheid: Brahma (de schepper), Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester).

Veelzijdige religie

Het hindoeïsme is een veelzijdige religie en er is niet één beschrijving die past bij alle gelovigen. Elke volger ervaart het hindoeïsme op verschillende manieren. De religie heeft geen stichter waarin alle hindoes inspiratie vinden en wat en hoe ze geloven is erg verschillend. Er is ook geen heilig boek zoals bij de Abrahamitische religies, maar er zijn meerdere geschriften en ‘godenverhalen’ opgesteld door de tijd heen.

Belangrijke elementen van het hindoeïsme

Pelgrimages zijn een belangrijk onderdeel van het hindoeïsme en gaan voornamelijk naar heilige plaatsen in India. Ook de rivier de Ganges wordt als zeer belangrijk en heilig gezien. Het heilige dier van de hindoes is de koe. Hindoes eten daarom ook geen rundvlees. Er zijn zelfs speciale tempels voor dit heilige dier waar gelovigen offers brengen aan beelden van koeien.

In de toekomst ontmoet je in Museumpark Orientalis ook het hindoeïsme.