Geschiedenis

In 1905 bezochten priester Arnold Suys, architect Jan Stuyt en kunstenaar Piet Gerrits gezamenlijk het Heilig Land. Het werd een bijzondere bedevaart. Het drietal was zo onder de indruk van hun bezoek aan de heilige plaatsen, dat, toen ze terugkwamen in Nederland, er een vervolg aan wilden geven. Ook Nederlanders zouden dit mee moeten kunnen maken, zonder zelf af te hoeven reizen naar het Midden-Oosten.

De drie mannen gingen niet over één nacht ijs. Zo verbleef Piet Gerrits van 1906 tot 1911 in het Midden-Oosten om research te verrichten en inspiratie op te doen. Het idee om de ‘Heilig Landervaring’ naar Nederland te verhuizen, leidde in 1911 concreet tot de oprichting van de Heilig Land Stichting.

Grootse plannen, bescheiden start

In 1912 opende het museum zijn deuren, al was het toen nog niet veel meer dan een ‘pastorie met een museumzaal’. Maar de plannen waren groots: zo zou er op het terrein een immense kerk – de Heilig Hart Basiliek – moeten verrijzen. Die basiliek is er om tal van redenen nooit gekomen. Wel werd vanaf 1915 gestaag doorgewerkt aan de realisering van het openluchtmuseum. Dat gebeurde onder de bezielende leiding van kunstenaar Piet Gerrits. Hij was in alle opzichten de materiële en artistieke vader van de Heilig Land Stichting.

Drie routes

Geboorte, leven en lijden van Jezus Christus stonden centraal in de oorspronkelijke opzet van het openluchtmuseum. Deze drie verhalen beleef je nog steeds als je de drie looproutes door het museum volgt. De route neemt je mee langs de belangrijkste locaties in het leven van Jezus Christus.

Jodendom, christendom en islam

Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting – zoals het museum sinds 2007 officieel heet – is allang niet meer het museum waar het leven en lijden van Jezus Christus centraal staat. Sinds 1992 ‘bewonen’ figuranten regelmatig de locaties in het museum zodat je een levendig beeld krijgt van het dagelijks leven in het Midden-Oosten. Breng ook een bezoek aan het oudste openluchtmuseum van Nederland!

TENTOONSTELLINGEN
AGENDA