Foundership

Wilt u meer betekenen voor het Museumpark? Wellicht is Foundership iets voor u. Founders zijn essentiële stakeholders voor het park. Tenminste één maal per jaar legt de directie verantwoording af aan de Founders tijdens het FoundersForum. Daarin vragen we hen advies over de te volgen koers. We moedigen Founders nadrukkelijk aan mee te denken en samen de denkkracht te leveren om met de implementatie van alle mogelijke onderdelen van het toekomstplan doelmatig en succesvol te zijn. U bent als Founder misschien geen aandeelhouder, maar wij beschouwen u wel als zodanig! Samen met de directie maken Founders het huidige Museumpark Orientalis toekomstbestendig.

U bent Founder met een periodieke bijdrage vanaf €500 per jaar voor een periode van tenminste vijf jaar. Hier leest u meer over periodiek schenken met fiscaal voordeel.

Voordelen voor u als Founder

Om u te bedanken voor uw steun, ontvangen Founder een zogeheten Founderspas. Daarmee krijgen zij het jaar rond gratis toegang tot het museumpark voor hen en hun vrienden, familie of collega’s. Tevens werken we aan een gepast gedenkteken op het museumpark, waar u indien gewenst onderdeel van kunt uitmaken.

Vanzelfsprekend zijn Founders van harte welkom op openingen en ontvangen zij uitnodigingen voor andere speciale bijeenkomsten. 

Hoe wordt u Founder?

Om Founder te worden, volgt u de volgende stappen. Hier helpen we u uiteraard graag bij:

 1. Download hier het formulier Periodieke schenking (pdf)
 2. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons.
 3. Vul de overeenkomsten in, print en onderteken ze.
 4. U kunt dan nu kiezen of u uw gift door het museumpark wil laten incasseren, of deze liever zelf overmaakt.
 5. Wilt u dat uw gift automatisch wordt afgeschreven? Print dan deze betaalvolmacht uit, vul ze in en onderteken ze.
 6. Wilt u liever uw gift zelf overmaken? Dan hoeft u de betalingsvolmacht niet in te vullen. In plaats daarvan kunt u uw jaarlijkse gift overmaken naar bankrekening NL49 INGB 0009 3610 93 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactienummer erbij.
 7. Stuur beide overeenkomsten- en indien van toepassing de betalingsvolmacht – naar:
  Stichting Museumpark Orientalis, t.a.v. afd. fondsenwerving
  Profetenlaan 2
  6564 BL Heilig Landstichting
  of naar

  info@museumparkorientalis.nl onder vermelding van “Periodieke Schenking” 
 8. Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u één exemplaar terug. Hiermee is de periodieke schenking formeel vastgelegd en is het museumpark de komende jaren verzekerd van uw steun.

Persoonlijk contact

Heeft u geen printer, wilt u hulp bij het invullen of hebt u andere vragen? Bel dan Esmée van onze afdeling fondsenwerving via 024 382 3110 of neem via info@museumparkorientalis.nl contact met ons op. We helpen u graag.

Praktische zaken

Kosten en minimumbedrag

Aan het in orde maken van het schenkingsformulier zijn géén kosten verbonden. Wij helpen u graag.

Looptijd

Bij een periodieke schenking geldt een looptijd van minimaal 5 jaar. Wij adviseren om in het formulier te kiezen voor de optie ´voor onbepaalde tijd´. U kunt dan na 5 jaar nog steeds gewoon stoppen met schenken, maar besluit u om langer door te gaan dan hoeft u geen nieuwe overeenkomst af te sluiten. Wilt u na 5 jaar het bedrag verhogen of verlagen, dan is een nieuw formulier nodig. Wij helpen daar graag bij.

Overboeking

Kiest u ervoor uw schenkingen zelf over te maken, gebruik dan bankrekening NL49 INGB 0009 3610 93 t.n.v. Stichting Museumpark Orientalis. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactienummer erbij.

Belastingaangifte

Vermeld in uw belastingaangifte bij uw periodieke schenking het RSIN-nummer van Stichting Museumpark Orientalis: 881085570.

Ook hebt u onze ANBI-verklaring nodig. Omdat Museumpark Orientalis een algemeen nut beogende instelling is, komt uw schenking volledig ten goede aan behoud en toekomst van het museumpark.