Ontdek de geschiedenis van het christendom

Wat is het christendom?

Het christendom is een van de grootste wereldgodsdiensten: bijna een derde van de wereldbevolking beschouwt zichzelf als christen. Christenen zijn volgelingen van Jezus Christus. Christus was een joodse man die ongeveer 2000 jaar geleden leefde. Volgens christenen was hij de zoon van God. Ook in de islam wordt Christus als belangrijke profeet gezien, maar niet als Gods zoon. Een profeet is een belangrijke boodschapper van God.

Binnen het christendom zijn er verschillende stromingen, waaronder het rooms-katholicisme, het protestantisme, het orthodoxe christendom of het anglicisme. Deze stromingen beleven het christendom elk op een andere manier en hebben hun eigen tradities en geloofsopvattingen.

Één God

Christenen geloven in één God, die in drie vormen bestaat: God (de vader), Jezus (de zoon) en de Heilige Geest. Dit heet de Heilige Drie-eenheid. Christenen geloven dat God de aarde en de hemel heeft geschapen. Jezus wordt beschouwd als de verlosser van de mensheid die werd gezonden om de zondes van de wereld weg te nemen.

Het christelijke symbool

Het christendom legt de nadruk op goed gedrag, mededogen, geloof in God en geloof in een leven na de dood (in de hemel). Het symbool van het christendom is het kruis waar Jezus aan stierf, waarna hij werd opgewekt uit de dood. Het kruis is zo een teken van hoop. Dit symbool wordt daarom vaak gerelateerd aan christelijke feestdagen. Veel christelijke feestdagen vieren we nu in Nederland nog steeds, al is de herkomst van de feesten niet meer bij iedereen bekend. Met Kerstmis wordt bijvoorbeeld de geboorte van Jezus gevierd. Tijdens Pasen wordt de opstanding van Jezus herdacht. Op Hemelvaartsdag herdenken christenen de vaart van Jezus naar de hemel. Ten slotte wordt tijdens Pinksteren herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

Het Oude en het Nieuwe Testament

Het heilige boek van het christendom heet de Bijbel. Deze bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hierin staan alle belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het christendom. Het Nieuwe Testament bevat het verhaal van Jezus en zijn volgelingen. Het Oude Testament bevat voornamelijk verhalen over de geschiedenis van het Joodse volk, leefregels, spreuken en liederen.

Pelgrimage in het christendom

Binnen het christendom zijn pelgrimstochten een belangrijk onderdeel. Deze pelgrimstochten gaan vaak naar belangrijke plaatsen uit de Bijbel, of naar locaties die zijn verbonden met heiligen. In Santiago de Compostella liggen bijvoorbeeld de relieken van Jacobus de Meerdere, de beschermheilige van Spanje. Een reliek is een door gelovigen vereerd overblijfsel van een heilige, zoals bijvoorbeeld een stukje bot.

In Museumpark Orientalis kun je zelf de wereld ontdekken van het christendom. Je kunt bijvoorbeeld belangrijke plekken uit het leven van Jezus Christus bezoeken, zoals de geboortegrot of het Plein van Pontius Pilatus. Ga na je bezoek aan Museumpark Orientalis ook zeker eens langs bij de naastgelegen Cenakelkerk of Begraafpark Heilig Landstichting.