Geschiedenis

Het Museumpark Orientalis dateert uit 1911 en is daarmee het oudste openluchtmuseum van Nederland. De oorspronkelijke naam was Heilig Land Stichting. De oprichters zijn de priester Arnold Suys, de architect Jan Stuyt en de kunstenaar Piet Gerrits. Hun idee was om de bezoekers de mogelijkheid te bieden om langs de locaties uit het leven van Jezus te wandelen zonder daarvoor naar het Midden-Oosten te hoeven reizen. Dit idee kwam tot hen tijdens een gezamenlijke bedevaart naar het Heilig Land in 1905. De oprichters gingen er van uit dat het toenmalige Midden-Oosten nauwelijks veranderd was sinds de Bijbelse tijd. Om ervoor te zorgen dat de reconstructies in dit nagebouwde Heilig Land correct waren, bleef Piet Gerrits tussen 1906 en 1911 in wat nu Jordanië is wonen om gegevens te verzamelen.

Voor de locatie van het nagebouwde Heilig Land in Nederland werd gekozen voor buurtschap De Ploeg aan de rand van Groesbeek, omdat de grond hier op dezelfde manier oneffen is als in het echte Heilig Land.

Van oorsprong was de Heilig Land Stichting een rooms katholieke kerkelijke instelling die onder het bisdom Den Bosch viel. De eerste directeuren van het museum hebben hun functie als ‘Geestelijk Bestuurder der Heilig Land Stichting’ dan ook altijd gecombineerd met de functie van dorpspastoor van parochie De Meerwijk in Groesbeek. Vroeger begonnen de rondleidingen door het museum voor de ingang van de kerk van het Laatste Avondmaal (de Cenakelkerk), die tevens de parochiekerk was. Boven deze ingang is een mozaïekvoorstelling van het Laatste Avondmaal aangebracht en de binnenmuren zijn versierd met voorstellingen van de begrafenis van Maria en scenes uit de Handelingen der Apostelen. Naast de kerk ligt het voormalige eigen hotel van het museum, het ‘Pelgrimshuis Casa Nova’, tegenwoordig in het bezit van de Stichting Hulp voor Vrouwen in Geestelijke Nood.

De oorspronkelijke opzet van het museum ging uit van drie routes. De eerste route beschreef het geboorte verhaal uit het Lucas evangelie. De tweede route beschreef het lijdensverhaal. De derde route beschreef het openbare leven van Jezus dat chronologisch tussen de eerste twee routes inpast. De gebouwen uit de begintijd zijn sinds 2003 rijksmonumenten geworden, zoals het paleis van Pilatus, de nagebouwde traditionele synagoge en de karavanserai.  Om inkomsten te genereren is het gebied rondom de voormalige Lijdensverhaal route sinds 1913 in gebruik als begraafplaats*. Naast de unieke tuingraven is er ook nog steeds de mogelijkheid om onder één van de rijksmonumenten begraven te worden.

Bij de oprichting van de Heilig Land Stichting was er veel meer grond aangekocht dan nodig was voor het museum. Deze grond werd later toen het museum geldgebrek had doorverkocht aan particulieren voor woningbouw. Zo ontstond er een dorp naast het museum, dat van de gemeente Groesbeek de naam (let op het verschil in spelling) Heilig Landstichting kreeg.

Toen eind jaren ’60 de bezoekersaantallen dramatisch terugliepen was een reddingsoperatie noodzakelijk. De parochie en het museum werden gesplitst en het museum kreeg haar eerste fulltime directeur. Deze nieuwe directeur verdubbelde tussen 1970 en 1988 de bebouwing in het museum en herstructureerde de Jezus biografie naar een route waarin het dagelijks leven van gewone mensen in de tijd van de Bijbel centraal stond. De Oosterse Straat en het vissersdorp (met een eigen meer) dateren uit deze periode.

Al sinds de jaren ’30 werd door de Heilig Land Stichting de ondertitel Bijbels Openluchtmuseum gevoerd. In 1988 werd dit omgedraaid. Het werd nu Het Bijbels Openluchtmuseum, met in het begin Heilig Land Stichting als ondertitel. Sinds 1992 is ‘Living History’ (het laten ‘bewonen’ van locaties in het museum door figuranten) een vast element in het museum. En vanaf 1993 is er ook systematisch aandacht voor de islam als de derde godsdienst naast jodendom en christendom die Abraham als stamvader claimt.

De huidige naam van het Museumpark Orientalis dateert uit 2007. Kort na deze naamswijziging moest het museum tijdelijk haar deuren sluiten. Onder andere voor een ingrijpende renovatie van alle gebouwen die de status van rijksmonument verworven hadden. Na een succesvolle doorstart in 2012 is Orientalis weer helemaal terug.

Hier vindt u een filmpje met oude opnames in de Heilig Landstichting.

Website van de Begraaf- en Gedenkpark Heilig Landstichting

Pater Riga geeft uitleg op het plein van Pilatus omstreeks 1949

Wij zijn open van dinsdag t/m zondag!

Voor informatie en boekingen kunt  u dagelijks contact blijven opnemen
met afd. Reserveringen 024-3823110, reservering@museumparkorientalis.nl. 

Hier komt de kleurrijke wereld van jodendom christendom en islam tot leven

 

10 juni 2017 Startlocatie KRO Kerken en Kapellen dag

17 juni 2017 Startlocatie NCRV Kerken in zicht

@MpOrientalis
Palmzondag? Kent u het verhaal hiervan? Sluit aan bij onze open themarondleiding en wandel ook mee met Maria Magdal… https://t.co/GyRuDlfnJs
Museumpark Orientalis is één van deze parken! https://t.co/ltGcQydlud https://t.co/auPiJzcTaq
Heilig Land Stichting Orientalis als startlocatie voor de Omroepen! #Ledendagen #juni2017 #Gospelchoirshttps://t.co/cRCoQHSJpU
“Er is veel over mij verteld en opgeschreven. Sommigen noemen mij een zondares, maar ik kreeg een nieuw leven!" No… https://t.co/KjJzUyNUyl

 

profetenlaan 2
6564 BL Heilig landstichting 

 

PAASPROGRAMMA klik hier

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nederlands