Disclaimer

DISCLAIMER VOOR WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.museumparkorientalis.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Museumpark Heilig Landstichting Orientalis. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.         

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een ander manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Museumpark Heilig Landstichting Orientalis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal en andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Museumpark Heilig Landstichting Orientalis.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Museumpark Heilig Landstichting Orientalis te mogen claimen of te veronderstellen.

Museumpark Heiliglandstichting Orientalis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak of juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Museumpark Heilig Landstichting Orientalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.museumparkorientalis .nl op deze pagina.

Beleef het museum

 

Welkom in Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting! De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. In onze drie themadorpen – het Joodse dorp, het Arabische dorp en de Romeinse straat – kunt u op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven.

 

 

 

 

@MpOrientalis
Komt u het verschil bekijken? #Hemelvaartsdag Laat een wens achter in de Hemelvaartkoepel en check ook de koepel i… https://t.co/IEAkqvtEsd
Denk je genoeg in huis te hebben om mensen een leuk uitje te bezorgen? Kom ons team versterken en word #rondleider!… https://t.co/lJXA9BA19b
Heb je een passie voor de Oudheid? Kruip dan in de huid van een Romein. Geef je op als figurant: 024-3823110 https://t.co/vMyyfUuRuy

 

 

Actueel

 

De bouw van de Toren van Babel

 

KRO Ledendag 10 juni 2017

 

NCRV Ledendag 17 juni 2017

 

Agenda

 

Het kruis in handen van mensen

 

Rondleidingen 21 mei en 11 juni 2017

 

Programma Hemelvaartsdag 25 mei 2017

 

Programma Pinksteren 4 en 5 juni 2017

  Nederlands